شرایط و مدارک لازم امریه اداره دارایی 1401-1402
چهارشنبه 22 آوریل 2020
-

شرایط و مدارک لازم امریه اداره دارایی 1401-1402

شرایط و مدارک لازم امریه اداره دارایی: دریافت امریه ارگان های مختلف همواره یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی جوانان است که با پیگیری اخبار مربوط به آن سعی دارند تا بهترین ارگان را به عنوان محل خدمت خود انتخاب نمایند. اگر چه که تقریبا هیچ ارگانی تعهدی بابت جذب نیرو های امریه پس از اتمام دوران سربازی ندارد اما شاید یکی از عواملی […]

نصب اپ دانش آموزی