وضعیت مشمولان سربازی ورزشکار در سال 1401
یکشنبه 14 ژوئن 2020
-

وضعیت مشمولان سربازی ورزشکار در سال 1401

در این مقاله و عنوان میخواهیم توضیح دهیم برای آن دسته از ورزشکاری که میخواهند در مورد وضعیت مشمولان سربازی ورزشکار در سال جاری 1400 بدانند. که وضعیت این دسته از مشولین و سربازانی که ورزشکار هستند چه خواهد شد در ادامه این  مطلب جزییات بیشتری در مورد این طرح در ختیار شما قرار خواهیم  مطالب سایت ما را دنبال کنید… خبر فوری: مشمولان نظام […]

نصب اپ دانش آموزی