کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی نقشه برداری۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه سراسری
سه‌شنبه 25 آگوست 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی نقشه برداری۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه سراسری

در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی نقشه برداری دانشگاه امیرکبیر، فردوسی مشهد و دانشگاه های سراسری برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و نمونه کارنامه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری و مشاهده نمونه کارنامه قبولی مهندسی نقشه برداری میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی پليمر ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه سراسری
سه‌شنبه 25 آگوست 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی پليمر ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه سراسری

در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی پليمر دانشگاه امیرکبیر، فردوسی مهشد و دانشگاه های سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته مهندسی پليمر و مشاهده نمونه کارنامه قبولی مهندسی پلیمر میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی
سه‌شنبه 25 آگوست 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دولتی

در این مقاله کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا و مشاهده نمونه کارنامه قبولی رشته هوافضا میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی
سه‌شنبه 25 آگوست 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی

در این مقاله رتبه قبولی علوم کامپیوتر در دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نظیر آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران، دانشگاه گیلان و … را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته علوم کامپیوتر و مشاهده نمونه کارنامه قبولی علوم کامپیوتر میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
سه‌شنبه 25 آگوست 2020
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی در دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به همراه کارنامه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالورژی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی مهندسی مواد و متالوژی میتوانند در انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. […]

آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
دوشنبه 24 آگوست 2020
-

آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله از حدود آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. با اطلاع از رتبه لازم برای قبولی کنکور سراسری رشته های گروه ریاضی میتوانید برای انجام انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اقدام نمایید. همچنین داوطلبان کنکور 1402 میتوانند با توجه به حدود رتبه لازم برای قبولی رشته های گروه ریاضی در کنکور ، برنامه ریزی کنند. داوطلبان کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ می توانند برای اطلاع از زمان […]

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳
یکشنبه 23 آگوست 2020
-

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این کارنامه و رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه قبولی رشته مهندسی نفت و مشاهده نمونه کارنامه قبولی فیزویوتراپی میتوانند برای انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و برنامه ریزی قبولی در […]

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه
یکشنبه 23 آگوست 2020
-

آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه

در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه دولتی و مشاهده نمونه کارنامه قبولی مهندسی پزشکی میتوانند در زمان انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور 1403 نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و […]

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه
یکشنبه 23 آگوست 2020
-

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ + کارنامه

قبولی در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری در کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از  آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری و مشاهده نمونه کارنامه قبولی فیزویوتراپی میتوانند برای انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز با توجه به این اطلاعات میتوانند برای مطالعه و […]

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی عمران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه سراسری
یکشنبه 23 آگوست 2020
-

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی عمران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه سراسری

در این مقاله کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران در دانشگاه های سراسری از طریق کنکور را در اختیار داوطلبان کنکور قرار داده ایم. داوطلبان با اطلاع از رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی عمران و مشاهده نمونه کارنامه قبولی فیزویوتراپی میتوانند برای انتخاب رشته کنکور، کدرشته های انتخابی خود را اولویت بندی کنند. داوطلبان کنکور نوبت بعدی نیز […]

نصب اپ دانش آموزی