راهنمای دریافت کد سخا | نحوه دریافت و زمینه استفاده
دوشنبه 27 آوریل 2020
-

راهنمای دریافت کد سخا | نحوه دریافت و زمینه استفاده

در این مقاله و عنوان میخواهیم توضیح دهیم در مورد راهنمای دریافت کد سخا و نحوه استفاده از این کد چگونه نیز می باشد. کد سخا چیست؟ کد سخا شناسه ای پنج رقمی است و منحصر به فرد و مختص به شما در سازمان نظام وظیفه و هیچ ارتباطی به ارگان یا سازمان خدمت و کد آموزشی شما ندارد . از کد سخا همراه با […]

نصب اپ دانش آموزی