امریه وزارت ورزش و جوانان 1401-1402
دوشنبه 18 می 2020
-

امریه وزارت ورزش و جوانان 1401-1402

در این مقاله و عنوان میخواهیم بپردازیم و توضیح دهیم در مورد امریه وزارت ورزش در سال 1401-1402 چگونه می باشد و همچنین شرایط پذیرش در این وزراتخانه چه طور می باشد را ارائه دهیم.  معرفی وزارت ورزش و جوانان؟؟ وزارت ورزش در تاریخ 8 دی‌ ماه سال 89 و پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد. این […]

نصب اپ دانش آموزی