شماره تماس دانشگاه علوم انتظامی امین
شنبه 20 ژوئن 2020
-

شماره تماس دانشگاه علوم انتظامی امین

در این مقاله و عنوان میخواهیم توضیح در مورد معرفی و شماره تماس دانشگاه علوم انتظامی امین برای آن دسته از کسانی که تمایل و علاقه مند  تحصیل در این دانشگاه هستند را ارائه د هیم. معرفی دانشگاه علوم انتظامی امین: در حال حاضر دانشکده فرماندهی و ستاد دارای یک‌رشته مصوب مورد تأیید ستاد کل قوا و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحت عنوان ((فرماندهی […]

نصب اپ دانش آموزی