ظرفیت پذیرش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
شنبه 1 آگوست 2020
-

ظرفیت پذیرش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ظرفیت پذیرش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در کنکور این نوبت اعلام شد. پذیرش دانشگاه تربیت معلم از طریق کنکور انجام می شود ، میزان ظرفیت این دانشگاه مطابق با جدول ظرفیت دانشگاه فرهنگیان تربیت دبیر شهید رجایی اطلاع رسانی می شود. – جدول ظرفیت پذیرش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در کنکور  ظرفیت پذیرش دانشگاه تربیت معلم / تربیت دبیر شهید رجایی در کنکور […]

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر ۱۴۰۲-۱۴۰۳
یکشنبه 14 ژوئن 2020
-

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر ۱۴۰۲-۱۴۰۳

اطلاع از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر به داوطلبان کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ این امکان را می دهد که از حدود رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان مطلع شوند. با توجه به رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم، می توانند انتخاب رشته صحیحی داشته باشند. داوطلبان کنکور دوره بعدی نیز می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان برای مطالعه کنکور […]

نصب اپ دانش آموزی