پروژه کسری خدمت سربازی بنیاد نخبگان
شنبه 30 می 2020
-

پروژه کسری خدمت سربازی بنیاد نخبگان

در این مقاله و عنوان میخواهیم توضیح بدهیم و بپردازیم در مورد موضوع اینکه پروژه کسری خدمت سربازی بنیاد نخبگان چگونه است و همچنین شرایط دریافت این کسری خدمت به چه صورت می باشد. معرفی بنیاد ملی نخبگان: بنیاد ملی نخبگان سازمانی ایرانی است که به شناسایی و  جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان می‌پردازد. اساسنامه این سازمان در پانصد و شصت و […]

نصب اپ دانش آموزی