دوره آموزشی سربازی برای فوق لیسانس
جمعه 10 آوریل 2020
-

دوره آموزشی سربازی برای فوق لیسانس

در این مقاله اطلاعات مفیدی در زمینه دوره آموزشی سربازی برای فوق لیسانس به دست میاورید. مدت آموزشی خدمت سربازی با مدرک فوق لیسانس، گذراندن دوره خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان و … به اطلاع مشمولان عزیز می رسد: دوره آموزشی سربازی برای فوق لیسانس در سال 99 دوره آمورشی سربازی برای فوق لیسانس در سال 99 میان سربازان در مقاطع مختلف یکسان است. […]

نصب اپ دانش آموزی