تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان سربازی سال 1401-1402
چهارشنبه 8 آوریل 2020
-

تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان سربازی سال 1401-1402

تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان در سال 1401-1402 چگونه است. آیا امکان تاریخ اعزام مشمولان به سربازی وجود دارد. در این صفحه تاریخ های اعزام سال 1401-1402 را مشاهده می کنید. تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان در سال 1401-1402 تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان در سال 1401-1402 از سوی رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام شد. تاریخ اعزام به سربازی در نیمه […]

نصب اپ دانش آموزی