زمان ثبت نام میان پایه مدارس شاهد
دوشنبه 22 ژوئن 2020
-

زمان ثبت نام میان پایه مدارس شاهد

از طریق این مقاله از زمان ثبت نام میان پایه مدارس شاهد 1401-1402 مطلع می شوید. ثبت نام میان پایه از طریق سامانه جامع امور ایثارگران و پیرو جدول امتیازبندی شاهد انجام می شود. دانش آموزان شاهد و غیرشاهد می توانند برای ورود به این مدارس اقدام نمایند. البته شرایط ورود و هزینه تحصیل برای داوطلبان شاهد و غیرشاهد متفاوت است. ثبت نام میان پایه […]

شرایط ثبت نام میان پایه مدارس شاهد
دوشنبه 22 ژوئن 2020
-

شرایط ثبت نام میان پایه مدارس شاهد

ثبت نام میان پایه مدارس شاهد 1402-1403 برای پایه های ورودی ابتدایی ، متوسطه اول و دوم در میان پایه های این مقاطع پذیرش دانش آموز شاهد و غیرشاهد دارد. واجدین شرایط ثبت نام میان پایه مدارس شاهد 1402-1403 میتوانند از طریق سامانه ثبت نام میان پایه شاهد اقدام نمایند. ثبت نام میان پایه از ابتدایی تا پیش دانشگاهی انجام می شود. ثبت نام پایه […]

نصب اپ دانش آموزی