شرایط پذیرش دانشگاه علوم انتظامی برای بانوان
پنجشنبه 8 خرداد 1399
-

شرایط پذیرش دانشگاه علوم انتظامی برای بانوان

  در این عنوان و مقاله هدفمان توضیح مختصری را رائه دادن در مورد پذیرش دانشگاه علوم انتظامی برای بانوان و ضابط و پذیزش دانشگده علوم انتظامی کوثر نیز به چه صورت نیز می باشد. معرفی دانشکده علوم انتظامی کوثر: دانشگاه علوم انتظامی دارای شش دانشکده تخصصی و  یک مجتمع آموزش عالی ویژه آموزش پلیس زن و پنج مرکز آموزشی است. این دانشگاه با 31 […]

  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : 0
  • در انتظار بررسی : 42
اپلیکیشن آموزش دروس
برنامه ریزی درسی