اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه شهید مطهری (امسال)
چهارشنبه 25 آگوست 2021
-

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه شهید مطهری (امسال)

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دانشگاه شهید مطهری از طریق کنکور سراسری امسال اعلام شد. در این صفحه لینک ورود به سایت اعلام اسامی دعوت شدگان و لینک ورود مستقیم به سایت دانشگاه مطهری را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم. سازمان سنجش آموزش کشور اسامی دعوت شدگان به مرحله مصاحبه و گزینش دانشگاه شهید بهشتی و اعلام کرد.  متقاضیانی كه فهرست اسامی آنها در […]

نصب اپ دانش آموزی