زمان ثبت نام حوزه علمیه خواهران 1402-1403
سه‌شنبه 14 آوریل 2020
-

زمان ثبت نام حوزه علمیه خواهران 1402-1403

زمان ثبت نام حوزه علمیه خواهران 1402-1403 اعلام شد. زمان ثبت نام حوزه علمیه خواهران در ثبت نام کلیه مقاطع سال تحصیلی 1402-1403 آغاز شد. زمان ثبت نام حوزه علمیه خواهران سال 1402-1403 زمان ثبت نام حوزه علمیه خواهران سال تحصیلی 1402-1403  در اسفند ماه 1401 آغاز شد. واجدین شرایط ثبت نام حوزه علمیه خواهران در مقاطع تکمیلی حوزه های علمیه خواهران می توانند برای ثبت […]

نصب اپ دانش آموزی