لیست مدارس کارو دانش دخترانه تهران – آدرس
یکشنبه 7 ژوئن 2020
-

لیست مدارس کارو دانش دخترانه تهران – آدرس

سوال بسیاری از داوطلبان  و والدین دانش آموزانی که در   مقطع دبیرستان و انتخاب رشته  این می باشند و به دنبال  لیست مدارس کارو دانش دخترانه  در هر منطقه تهران کجا می باشد. آنها مجاز به انتخاب کدام مدارس می باشند؟ لیست هنرستان ها  به تفکیک منطقه آنها در کجا قرار دارند؟؟ هنرستان  در شاخه کاردانش   خوب باید چه امکاناتی داشته باشد؟؟ بهترین هنرستان در  […]

لیست هنرستان های دخترانه تهران – آدرس
شنبه 6 ژوئن 2020
-

لیست هنرستان های دخترانه تهران – آدرس

سوال بسیاری از داوطلبان  و والدین دانش آموزان مقطع دبیرستان و متوسطه دوم  این می باشد که لیست مدارس هنرستان دخترانه در هر منطقه تهران کجا می باشد. آنها مجاز به انتخاب کدام مدارس می باشند؟ لیست هنرستان ها  به تفکیک منطقه آنها در کجا قرار دارند؟؟ هنرستان  خوب باید چه امکاناتی داشته باشد؟؟ بهترین هنرستان در   دوره دوم متوسطه در  تهران از نظر برنامه […]

نصب اپ دانش آموزی