شرایط سنی اعزام به خدمت سربازی در سال ۱۴۰۳
جمعه 27 مارس 2020
-

شرایط سنی اعزام به خدمت سربازی در سال ۱۴۰۳

در این مقاله از شرایط سنی اعزام به خدمت سربازی در سال 1403 مطلع می شوید. سن سربازی در سال 1403 به اطلاع مشمولان گرامی می رسد: شرایط سنی اعزام به خدمت سربازی در سال 1403 شرایط سنی اعزام به خدمت سربازی در سال 1403 برای مشمولانی که به سن اعزام رسیده اند در این بخش شرح داده شده است. شرایط سنی اعزام به خدمت […]

سن مشمولیت سربازی در سال 1402
جمعه 27 مارس 2020
-

سن مشمولیت سربازی در سال 1402

سن مشمولیت سربازی در سال 1402 به اطلاع عمومی مشمولین می رسد. سن سربازی 20سال یا 19 سال ابهام بسیاری از مشمولان در سال 1402 است. به همین منظور سن سربازی داوطلبانه و مشمولیت سربازی در این مقاله به اطلاع مشمولان عزیز می رسد: اعلام سن مشمولیت سربازی در سال 1402 یکی از سوال متداول مشمولان سربازی سن مشمولیت سربازی در سال 1402 است. اینکه […]

نصب اپ دانش آموزی