تکلیف معتادان مشمولان خدمت سربازی در سال 1401
شنبه 6 مارس 2021
-

تکلیف معتادان مشمولان خدمت سربازی در سال 1401

تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی مشمولان معتاد در سال 1401 مشخص شد. کلیه مشمولان قبل از اعزام به خدمت از نظر وضعیت جسمانی و روانی توسط پزشکان معاین اولیه در سراسر کشور معاینه می شوند تا مشمول بیمار به خدمت سربازی اعزام نشود! – تکلیف معتادان مشمولان خدمت سربازی در سال 1401 تکلیف مشمولان خدمت سربازی معتاد که تاریخ اعزام به خدمتشان در سال 1401 تعیین […]

آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود
دوشنبه 23 مارس 2020
-

آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود

آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود. در این مقاله کدهای محل اعزام اعزام به خدمت را مشاهده می کنید. با تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود؟ برخی از مشمولین تمایل به تعویق اعزام دارند و مایلند بدانند آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود یا خیر. محل خدمت مشمولان با کدهای […]

نصب اپ دانش آموزی