حذف ترم تحصیلی بدون احتساب سنوات در اردیبهشت 99
دوشنبه 1 اردیبهشت 1399
-

حذف ترم تحصیلی بدون احتساب سنوات در اردیبهشت 99

در این مقاله از نحوه شرایط حذف ترم تحصیلی بدون احتساب سنوات سال 99 مطلع می شوید. دانشجویان واجد شرایط مجاز به حذف ترم تحصیلی بدون احتساب سنوات در سال تحصیلی 98-99 می باشند. بعد از انتشار خبر امکان حذف ترم تحصیلی، سوالی که برای بسیاری از دانشجویان مطرح شده این است که آیا دانشجویان باید برای حذف ترم تحصیلی اقدام کنند و یا دانشگاه […]

برنامه ریزی درسی