حذف ترم تحصیلی بدون احتساب سنوات
دوشنبه 20 آوریل 2020
-

حذف ترم تحصیلی بدون احتساب سنوات

در این مقاله از نحوه شرایط حذف ترم تحصیلی بدون احتساب سنوات مطلع می شوید. دانشجویان واجد شرایط مجاز به حذف ترم تحصیلی بدون احتساب سنوات در سال تحصیلی می باشند. بعد از انتشار خبر امکان حذف ترم تحصیلی، سوالی که برای بسیاری از دانشجویان مطرح شده این است که آیا دانشجویان باید برای حذف ترم تحصیلی اقدام کنند و یا دانشگاه مراحل حذف را […]

نصب اپ دانش آموزی