چگونه امریه سرباز  معلم بگیریم
شنبه 25 آوریل 2020
-

چگونه امریه سرباز  معلم بگیریم

در این مقاله و عنوان فصد داریم توضیح دهیم در مورد سرباز معلم و همچنین شرایط پذیرش سربازان در آموزش و پرورش نیز چگونه می باشد. مطالب سایت ما را دنیال کنید… سرباز معلم 1401-1402: شرایط سرباز معلم شدن یکی از شرایطی نیز   می باشد که در ساختار خدمت وظیفه عمومی کشور  نیز قرار  دارد و علی رغم همه انتقاد های وارد شده بر طرح […]

نصب اپ دانش آموزی