نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور
یکشنبه 14 ژوئن 2020
-

نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور

در این مقاله و مطلب میخواهیم بپردازیم و توضیح دهیم برای آن دسته از کسانی که در خارج از کشور مشمول هستند و میخواهند اطلاعاتی را در مورد نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور را بدانند که این قوانین و قانون ها در سازمان نظام وظیفه عمومی چگونه می باشد و مشولان باید دارای چه شرایطی باشند تا بتوانند  از این قانون استفاده کنند. […]

نصب اپ دانش آموزی