آخرین تراز قبولی دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه آزاد
یکشنبه 1 آگوست 2021
-

آخرین تراز قبولی دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه آزاد

آخرین تراز قبولی رشته دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه آزاد در کنکور 1402-1403 به اطلاع علاقمندان به ادامه تحصیل رشته های دندانپزشکی و داروسازی واحدهای دانشگاهی آزاد در استان های سراسر کشور می رسد: آخرین تراز قبولی رشته دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد 1402-1403 آخرین تراز قبولی رشته دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد 1402-1403، دردانشگاه های دولتی استان های مختلف کشور به شرح زیر است: […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته تربیت بدنی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
چهارشنبه 28 جولای 2021
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته تربیت بدنی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته تربیت بدنی و نمونه کارنامه قبولی رشته تربیت بدنی برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. آخرین رتبه رشته تربیت بدنی براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده به اطلاع داوطلبان عزیز کنکور می رسد: آخرین رتبه قبولی رشته تربیت بدنی کنکور 1402-1403 آخرین رتبه قبولی رشته تربیت بدنی کنکور 1402-1403 به شرح جدول زیر است: رتبه مورد نیاز برای […]

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه سراسری
چهارشنبه 28 جولای 2021
-

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳دانشگاه سراسری

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی سراسری را در اخیتار داوطلبان قرار داده ایم. آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی 1402-1403 در این قسمت، آخرین رتبه قبولی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های دولتی 1402-1403 را مشاهده می کنید: رتبه مورد […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری
چهارشنبه 28 جولای 2021
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ سراسری

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید، همچنین نمونه کارنامه قبولی رشته روانشناسی را براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده در اختیار داوطلبان عزیز کنکور قرار داده ایم. آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه های دولتی  آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی در دانشگاه های دولتی برای داوطلبان کنکور 1402-1403 به شرح جدول زیر است: رتبه مورد نیاز برای […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حقوق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی
چهارشنبه 28 جولای 2021
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حقوق ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته حقوق در دانشگاه دولتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین کارنامه قبولی رشته حقوق را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم. آخرین رتبه رشته حقوق براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده به اطلاع داوطلبان عزیز کنکور می رسد: آخرین رتبه قبولی رشته حقوق 1402-1403 آخرین رتبه قبولی رشته حقوق در دانشگاه های دولتی برای داوطلبان به شرح […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی
چهارشنبه 28 جولای 2021
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه دولتی

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه دولتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید و نمونه کارنامه قبولی رشته حسابداری در دانشگاه دولتی را مشاهده می کنید. آخرین رتبه رشته حسابداری براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده به اطلاع داوطلبان عزیز کنکور می رسد: آخرین رتبه قبولی رشته حسابداری 1402-1403 دانشگاه دولتی رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی رشته حسابداری برای کنکور 1402-1403 […]

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
سه‌شنبه 27 جولای 2021
-

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، بهشتی، فردوسی مشهد، شیراز ، اصفهان، بابل، تبریز و دانشگاه های دولتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید و نمونه کارنامه قبولی رشته برق را که حاوی آخرین رتبه رشته مهندسی برق براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده است در اختیار داوطلبان عزیز قرار داده ایم: آخرین […]

رتبه لازم برای قبولی با سهمیه منطقه در کنکور سراسری
سه‌شنبه 6 جولای 2021
-

رتبه لازم برای قبولی با سهمیه منطقه در کنکور سراسری

ر این مقاله از رتبه لازم برای قبولی با سهمیه منطقه 1، 2 و 3 در کنکور سراسری امسال مطلع می شوید. تاثیر سهمیه مناطق باتوجه به جدول محدوده رتبه د رسهمیه منطقه، به اطلاع داوطلبان کنکور می رسد: رتبه لازم برای قبولی با سهمیه مناطق در کنکور سراسری  حدود رتبه لازم برای قبولی با سهمیه مناطق در کنکور سراسری مطابق جدول زیر است. باتوجه به […]

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بهشتی تهران
چهارشنبه 9 ژوئن 2021
-

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بهشتی تهران

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه شهبد بهشتی تهران برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه رتبه قبولی هوشبری دانشگاه شهید بهشتی تهران را در اختیار داوطلبان عزیز کنکور قرار داده ایم. رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه شهید بهشتی تهران  نمونه رتبه های قبولی رشته هوشبری دانشگاه شهید بهشتی تهران به شرح زیر است: رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه […]

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی شهید بهشتی۱۴۰۲-۱۴۰۳
چهارشنبه 9 ژوئن 2021
-

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی شهید بهشتی۱۴۰۲-۱۴۰۳

در این مقاله از کارنامه و رتبه قبولی بینایی سنجی شهید بهشتی تهران برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. همچنین نمونه کارنامه قبولی بینایی سنجی شهید بهشتی تهران در کنکور را مشاهده می کنید. آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی شهید بهشتی در این قسمت آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی شهید بهشتی 1402-1403 را مشاهده می کنید.  رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه شهید بهشتی تهران، در منطقه […]

نصب اپ دانش آموزی