زمان اعزام به خدمت متولدین 1381
چهارشنبه 6 می 2020
-

زمان اعزام به خدمت متولدین 1381

 در این مقاله و عنوان سعی داریم بپردازیم و توضیح دهیم در مورد زمان اعزام به خدمت متولدین 1381 و قانون و قوانین مهلت معری مشمولان به نظام وظیفه عمومی را ارائه دهیم. مطالب سایت ما  را دنبال کنید… زمان اعزام به خدمت متولدین 1381: همچنین سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه‌ای و خبری برای  همه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال های 1355 […]

نصب اپ دانش آموزی