پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان سربازی سال 99
چهارشنبه 20 فروردین 1399
-

تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان سربازی سال 99

تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان در سال 99 اعلام شد. تاریخ اعزام مشمولان به سربازی در نیمه اول سال ۹۹ تغییر کرد. در این صفحه تاریخ های اعزام سال 99 را مشاهده می کنید. تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان در سال 99 تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان در سال 99 از سوی رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام شد. تاریخ اعزام به […]

اپلیکیشن آموزش دروس
برنامه ریزی درسی