برگ سبز سربازی چیست؟ مراحل  گرفتن برگ سبز سربازی
چهارشنبه 13 می 2020
-

برگ سبز سربازی چیست؟ مراحل  گرفتن برگ سبز سربازی

در این مقاله و عنوان سعی داریم توضیح کوتاهی راجع به اینکه برگ سبز سربازی چیست و  برای مشمولان و آقایانی  که می خواهند بدانند اگر این برگه را داشته باشند که وقتی به سن 18 سال تمام رسیدند آیا شامل خدمت سربازی می شوند و مراحل گرفتن این برگه چگونه نیز می باشد. مطالب خبرینو را دنبال کنید… سامانه صدای مشاور تماس از طریق […]

نصب اپ دانش آموزی