برگه شماره 6 معافیت موارد خاص
شنبه 13 ژوئن 2020
-

برگه شماره 6 معافیت موارد خاص

در این مقاله و مطلب میخواهمی در مورد برگه شماره 6 معافیت موارد خاص برای آن دسته از اشخاص و مشمولانی  که در این گروه خاص  قرار دارند  باید شرایط خاص و ویژه خانوادگی نیز  داشته باشند و شرایط و ملاک ها و قانون های  معافیت سربازی را داشته باشند . معافیت های این دسته تنوع زیادی داشته و افراد زیادی می توانند جز مشمولین […]

نصب اپ دانش آموزی