جدول پخش برنامه های درسی جمعه 7 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 27 می 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 7 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 7 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی جمعه ٧ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٧ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 6 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 26 می 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 6 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 6 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۶ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۶ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 6 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
چهارشنبه 26 می 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 6 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 6 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 6 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 6 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ پنجشنبه 6 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 5 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
سه‌شنبه 25 می 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 5 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 5 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 5 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز چهارشنبه 5 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ چهارشنبه 5 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 5 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 25 می 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 5 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 5 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۵ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۵ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 4 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 24 می 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 4 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 4 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۴ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۴ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 4 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
دوشنبه 24 می 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 4 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 4 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 4 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز سه شنبه 4 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ سه شنبه 4 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 3 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
یکشنبه 23 می 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 3 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 3 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 3 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز دوشنبه 3 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ دوشنبه 3 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 3 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 23 می 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 3 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 3 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۳ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۳ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 2 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 22 می 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 2 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 2 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۲ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3755
نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو