برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 22 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
جمعه 11 ژوئن 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 22 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 22 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 22 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز شنبه 22 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ شنبه 22 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3783
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 22 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 11 ژوئن 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 22 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 22 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۲۲ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۲ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3783
جدول پخش برنامه های درسی جمعه 21 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 10 ژوئن 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 21 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 21 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۲۱ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۱ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3783
برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 21 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
پنج‌شنبه 10 ژوئن 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 21 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 21 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 21 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز جمعه 21 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ جمعه 21 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3783
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 20 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 9 ژوئن 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 20 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 20 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۲۰ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۰ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3783
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 20 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
چهارشنبه 9 ژوئن 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 20 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 20 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 20 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 20 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ پنجشنبه 20 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3783
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 19 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 8 ژوئن 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 19 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 19 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۱۹ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۹ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3783
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 19 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
سه‌شنبه 8 ژوئن 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 19 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 19 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 19 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز چهارشنبه 19 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ چهارشنبه 19 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3783
برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 18 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد
دوشنبه 7 ژوئن 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 18 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 18 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 18 خرداد ۱۴۰۰ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز سه شنبه 18 خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است. برنامه‌ سه شنبه 18 خرداد ۱۴۰۰ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3783
جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 18 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 7 ژوئن 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 18 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 18 خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۱۸ خرداد 1400 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۸ خرداد 1400 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3783
نصب اپ دانش آموزی