شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 29 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 28 شهریور 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 29 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۲۹ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۹ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 28 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنجشنبه 27 شهریور 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 28 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۲٨ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲٨ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 27 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 26 شهریور 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 27 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۲۷ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۷ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 26 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه شنبه 25 شهریور 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 26 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۲۶ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۶ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 25 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 24 شهریور 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 25 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۲۵ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۵ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۵ شهریور ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما […]

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۴ شهریور ۹۹
یکشنبه 23 شهریور 1399
-

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۴ شهریور ۹۹

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۴ شهریور ۹۹ به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران 24 شهریور 99 منتشر می شود و از طریق زمان از پخش کلاس درس مقاطع مختلف تحصیلی به تفکیک مطلع می شوید.  جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ۲۴ شهریور ۹۹هر روز در سایت خبرینو اعلام می شود. دانش اموزان می توانند مطابق با جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش دوشنبه […]

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 24 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 23 شهریور 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 24 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۲۴ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۴ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۴ شهریور ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما و […]

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 23 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 22 شهریور 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 23 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ٢٣ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٢٣ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢٣ شهریور ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما و […]

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 22 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 21 شهریور 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 22 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ٢٢ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٢٢ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢٢ شهریور ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن  را […]

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 21 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنجشنبه 20 شهریور 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 21 شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ٢١ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٢١ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢١ شهریور ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن  را […]

اپلیکیشن آموزش دروس
اینترنت رایگان دانش آموزی