پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 6 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 5 آذر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 6 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۶ آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۶ آذر 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 239
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 6 آذر ۹۹ اعلام شد
چهارشنبه 5 آذر 1399
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 6 آذر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 6 آذر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 6 آذر ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های یکشنبه و پنجشنبه 6 آذر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 239
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 5 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه شنبه 4 آذر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 5 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۵ آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۵ آذر 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 239
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 5 آذر ۹۹ اعلام شد
سه شنبه 4 آذر 1399
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 5 آذر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 5 آذر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز چهارشنبه 5 آذر ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های یکشنبه و چهارشنبه 5 آذر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 239
برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 4 آذر ۹۹ اعلام شد
دوشنبه 3 آذر 1399
-

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 4 آذر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 4 آذر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز سه شنبه 4 آذر ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های یکشنبه و سه شنبه 4 آذر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 239
جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 4 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 3 آذر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 4 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۴ آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۴ آذر 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 239
برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 3 آذر ۹۹ اعلام شد
یکشنبه 2 آذر 1399
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 3 آذر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 3 آذر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز دوشنبه 3 آذر ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های یکشنبه و دوشنبه 3 آذر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 239
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 3 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 2 آذر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 3 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۳ آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۳ آذر 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 239
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 2 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 1 آذر 1399
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 2 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۲ آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲ آذر 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 239
برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 2 آذر ۹۹ اعلام شد
شنبه 1 آذر 1399
-

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 2 آذر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 2 آذر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز یکشنبه 2 آذر ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های شنبه و یکشنبه 2 آذر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 239
اپلیکیشن آموزش دروس
اینترنت رایگان دانش آموزی