جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 28 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 16 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 28 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکیکشنبه ۲۸ دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۸ دی 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 28 دی ۹۹ اعلام شد
شنبه 16 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 28 دی ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 28 دی ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز یکشنبه 28 دی ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ یکشنبه 28 دی ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 27 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 15 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 27 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۲۷ دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۷ دی 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 27 دی ۹۹ اعلام شد
جمعه 15 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 27 دی ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 27 دی ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز شنبه 27 دی ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ شنبه 27 دی ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 26 دی ۹۹ اعلام شد
پنج‌شنبه 14 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 26 دی ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 26 دی ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز جمعه 26 دی ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ جمعه 26 دی ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی جمعه 26 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 14 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 26 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۲۶ دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۶ دی 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 25 دی ۹۹ اعلام شد
چهارشنبه 13 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 25 دی ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 25 دی ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 25 دی ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ پنجشنبه 25 دی ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 25 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 13 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 25 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۲۵ دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۵ دی 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 24 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 12 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 24 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۲۴ دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۴ دی 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 24 دی ۹۹ اعلام شد
سه‌شنبه 12 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 24 دی ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 24 دی ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز چهارشنبه 24 دی ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ چهارشنبه 24 دی ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه