برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 3 بهمن ۹۹ اعلام شد
پنج‌شنبه 21 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 3 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 3 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز جمعه 3 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ جمعه 3 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی جمعه 3 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 21 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 3 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۳ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۳ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 2 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 20 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 2 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۲ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 2 بهمن ۹۹ اعلام شد
چهارشنبه 20 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 2 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 2 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 2 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ پنجشنبه 2 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 1 بمهن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 19 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 1 بمهن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ١ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 1 بهمن ۹۹ اعلام شد
سه‌شنبه 19 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 1 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 1 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 1 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ پنجشنبه 1 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 30 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 18 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 30 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۳۰ دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۳۰ دی 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 30 دی ۹۹ اعلام شد
دوشنبه 18 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 30 دی ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 30 دی ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز سه شنبه 30 دی ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ سه شنبه 30 دی ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 29 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 17 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 29 دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۲۹ دی 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۹ دی 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 29 دی ۹۹ اعلام شد
یکشنبه 17 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 29 دی ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 29 دی ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز دوشنبه 29 دی ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ دوشنبه 29 دی ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه