جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 8 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 26 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 8 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۸ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۸ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 8 بهمن ۹۹ اعلام شد
سه‌شنبه 26 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 8 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 8 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز چهارشنبه 8 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ چهارشنبه 8 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 7 بهمن ۹۹ اعلام شد
دوشنبه 25 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 7 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 7 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز سه شنبه 7 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ سه شنبه 7 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 7 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 25 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 7 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۷ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۷ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 6 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 24 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 6 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۶ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۶ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 6 بهمن ۹۹ اعلام شد
یکشنبه 24 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 6 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 6 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز دوشنبه 6 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ دوشنبه 6 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 5 بهمن ۹۹ اعلام شد
شنبه 23 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 5 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 5 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز یکشنبه 5 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ یکشنبه 5 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 5 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 23 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 5 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۵ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۵ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 4 بهمن ۹۹ اعلام شد
جمعه 22 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 4 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 4 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز شنبه 4 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ شنبه 4 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 4 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 22 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 4 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۴ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۴ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه