برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 13 بهمن ۹۹ اعلام شد
یکشنبه 31 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 13 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 13 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز دوشنبه 13 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ دوشنبه 13 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 13 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 31 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 13 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۱۳ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۳ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 12 بهمن ۹۹ اعلام شد
شنبه 30 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 12 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 12 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز یکشنبه 12 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ یکشنبه 12 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 12 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 30 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 12 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۱۲ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۲ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 11 بهمن ۹۹ اعلام شد
جمعه 29 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 11 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 11 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز شنبه 11 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ شنبه 11 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 11 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 29 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 11 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۱۱ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۱ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 10 بهمن ۹۹ اعلام شد
پنج‌شنبه 28 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 10 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 10 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز جمعه 10 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ جمعه 10 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی جمعه 10 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 28 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 10 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۱۰ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۰ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 9 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 27 ژانویه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 9 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۹ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۹ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 9 بهمن ۹۹ اعلام شد
چهارشنبه 27 ژانویه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 9 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 9 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 9 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ پنجشنبه 9 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 626
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه