جدول پخش برنامه های درسی شنبه 18 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 5 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 18 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۱٨ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱٨ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 18 بهمن ۹۹ اعلام شد
جمعه 5 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 18 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 18 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز شنبه 18 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ شنبه 18 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی جمعه 17 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 4 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 17 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۱۷ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۷ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 17 بهمن ۹۹ اعلام شد
پنج‌شنبه 4 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 17 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 17 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز جمعه 17 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ جمعه 17 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 16 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 3 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 16 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۱۶ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۶ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 16 بهمن ۹۹ اعلام شد
چهارشنبه 3 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 16 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 16 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 16 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ پنجشنبه 16 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 15 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 2 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 15 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۱۵ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۵ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 15 بهمن ۹۹ اعلام شد
سه‌شنبه 2 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 15 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 15 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز چهارشنبه 15 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ چهارشنبه 15 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 14 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 1 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 14 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۱۴ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱۴ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 14 بهمن ۹۹ اعلام شد
دوشنبه 1 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 14 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 14 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز سه شنبه 14 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ سه شنبه 14 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه