جدول پخش برنامه های درسی شنبه 18 مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 8 آگوست 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 18 مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ١۸ مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١۸ مرداد 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١۸ مرداد ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده کنید. – – – […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 17 مرداد ۹۹ اعلام شد
جمعه 7 آگوست 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 17 مرداد ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 17 مرداد ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز جمعه 17 مرداد ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های پنجشنبه و جمعه 17 مرداد ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی جمعه 17 مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 7 آگوست 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 17 مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ١٧ مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١٧ مرداد 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١٧ مرداد ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده کنید. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 16 مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 6 آگوست 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 16 مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ١٦ مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١٦ مرداد 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١٦ مرداد ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده کنید. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 16 مرداد ۹۹ اعلام شد
پنج‌شنبه 6 آگوست 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 16 مرداد ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 16 مرداد ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 16 مرداد ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های چهارشنبه و پنجشنبه 16 مرداد ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 15 مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 4 آگوست 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 15 مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ١۵ مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١۵ مرداد 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١۵ مرداد ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده کنید. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 15 مرداد ۹۹ اعلام شد
سه‌شنبه 4 آگوست 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 15 مرداد ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 15 مرداد ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز چهارشنبه 15 مرداد ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های دوشنبه و چهارشنبه 15 مرداد ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 14 مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 3 آگوست 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 14 مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ١۴ مرداد 99 شبکه آموزش و 4 سیما به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ١۴ مرداد 99 از شبکه آموزش و چهار سیما را نشان می دهد. توجه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ١۴ مرداد ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما را در سایت خبری نو مشاهده […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 14 مرداد ۹۹ اعلام شد
دوشنبه 3 آگوست 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 14 مرداد ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 14 مرداد ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه 14 مرداد ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های دوشنبه و سه شنبه 14 مرداد ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 پخش می شود. برنامه درسی هر روز […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 13 مرداد ۹۹ اعلام شد
یکشنبه 2 آگوست 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 13 مرداد ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 13 مرداد ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 13 مرداد ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های دوشنبه و دوشنبه 13 مرداد ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه