جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 23 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 10 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 23 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۲۳ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۳ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 23 بهمن ۹۹ اعلام شد
چهارشنبه 10 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 23 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 23 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 23 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ پنجشنبه 23 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 22 بهمن ۹۹ اعلام شد
سه‌شنبه 9 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 22 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 22 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز چهارشنبه 22 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ چهارشنبه 22 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 1
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 22 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 9 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 22 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۲۲ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۲ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 21 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 8 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 21 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۲۱ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۱ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 21 بهمن ۹۹ اعلام شد
دوشنبه 8 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 21 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 21 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز سه شنبه 21 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ سه شنبه 21 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 20 بهمن ۹۹ اعلام شد
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 20 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 20 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز دوشنبه 20 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ دوشنبه 20 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 20 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 7 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 20 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۲۰ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۰ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 19 بهمن ۹۹ اعلام شد
شنبه 6 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 19 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 19 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز یکشنبه 19 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ یکشنبه 19 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 19 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 6 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 19 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۱٩ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱٩ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه