جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 28 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 15 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 28 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۲۸ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۸ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 28 بهمن ۹۹ اعلام شد
دوشنبه 15 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 28 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 28 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز سه شنبه 28 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ سه شنبه 28 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 27 بهمن ۹۹ اعلام شد
یکشنبه 14 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 27 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 27 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز دوشنبه 27 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ دوشنبه 27 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 1
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 27 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 14 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 27 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۲٧ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲٧ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 26 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 13 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 26 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۲۶ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۶ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 26 بهمن ۹۹ اعلام شد
شنبه 13 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 26 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 26 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز یکشنبه 26 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ یکشنبه 26 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 25 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 12 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 25 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۲۵ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۵ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 25 بهمن ۹۹ اعلام شد
جمعه 12 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 25 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 25 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز شنبه 25 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ شنبه 25 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی جمعه 24 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 11 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 24 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۲۴ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۴ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 24 بهمن ۹۹ اعلام شد
پنج‌شنبه 11 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 24 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 24 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز جمعه 24 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ جمعه 24 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه