برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 3 آذر ۹۹ اعلام شد
یکشنبه 22 نوامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 3 آذر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 3 آذر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز دوشنبه 3 آذر ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های یکشنبه و دوشنبه 3 آذر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 3 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 22 نوامبر 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 3 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۳ آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۳ آذر 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 2 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 21 نوامبر 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 2 آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۲ آذر 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲ آذر 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 2 آذر ۹۹ اعلام شد
شنبه 21 نوامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 2 آذر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 2 آذر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز یکشنبه 2 آذر ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های شنبه و یکشنبه 2 آذر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی جمعه 30 آبان 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 19 نوامبر 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 30 آبان 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ٣٠ آبان 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٣٠ آبان 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 30 آبان ۹۹ اعلام شد
پنج‌شنبه 19 نوامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 30 آبان ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 30 آبان ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز جمعه 30 آبان ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های پنجشنبه و جمعه 30 آبان ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 29 آبان ۹۹ اعلام شد
چهارشنبه 18 نوامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 29 آبان ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 29 آبان ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 29 آبان ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های شنبه و پنجشنبه 29 آبان ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 29 آبان 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 18 نوامبر 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 29 آبان 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۲۹ آبان 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۹ آبان 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 28 آبان ۹۹ اعلام شد
سه‌شنبه 17 نوامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 28 آبان ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 28 آبان ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز چهارشنبه 28 آبان ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ های شنبه و چهارشنبه 28 آبان ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 28 آبان 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 17 نوامبر 2020
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 28 آبان 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۲۸ آبان 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۸ آبان 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه