برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 3 اسفند ۹۹ اعلام شد
شنبه 20 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 3 اسفند ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش یکشنبه 3 اسفند ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز یکشنبه 3 اسفند ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ یکشنبه 3 اسفند ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 3 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما
شنبه 20 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه 3 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ٣ اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٣ اسفند 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 2 اسفند ۹۹ اعلام شد
جمعه 19 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 2 اسفند ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 2 اسفند ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز شنبه 2 اسفند ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ شنبه 2 اسفند ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی شنبه 2 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما
جمعه 19 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی شنبه 2 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۲ اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲ اسفند 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 1 اسفند ۹۹ اعلام شد
پنج‌شنبه 18 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 1 اسفند ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 1 اسفند ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز جمعه 1 اسفند ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ جمعه 1 اسفند ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی جمعه 1 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 18 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 1 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۱ اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۱ اسفند 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 30 بهمن ۹۹ اعلام شد
چهارشنبه 17 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 30 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 30 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 30 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ پنجشنبه 30 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 30 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 17 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 30 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ۳۰ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۳۰ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه شبکه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 29 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 16 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 29 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۲۹ بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۹ بهمن 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 29 بهمن ۹۹ اعلام شد
سه‌شنبه 16 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 29 بهمن ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 29 بهمن ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز چهارشنبه 29 بهمن ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ چهارشنبه 29 بهمن ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 624
نصب اپ دانش آموزی
اینستاگرام

نرخ مشاوره %30 ارزانتر از بقیه