جدول پخش برنامه های درسی جمعه 8 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما
پنج‌شنبه 25 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی جمعه 8 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۸ اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۸ اسفند 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 8 اسفند ۹۹ اعلام شد
پنج‌شنبه 25 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 8 اسفند ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 8 اسفند ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز جمعه 8 اسفند ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ جمعه 8 اسفند ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 7 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما
چهارشنبه 24 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه 7 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی پنجشنبه ٧ اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ٧ اسفند 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 7 اسفند ۹۹ اعلام شد
چهارشنبه 24 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 7 اسفند ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 7 اسفند ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز پنجشنبه 7 اسفند ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ پنجشنبه 7 اسفند ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 6 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما
سه‌شنبه 23 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه 6 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۶ اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۶ اسفند 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 6 اسفند ۹۹ اعلام شد
سه‌شنبه 23 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 6 اسفند ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 6 اسفند ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز چهارشنبه 6 اسفند ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ چهارشنبه 6 اسفند ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 5 اسفند ۹۹ اعلام شد
دوشنبه 22 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 5 اسفند ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 5 اسفند ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز سه شنبه 4 اسفند ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ سه شنبه 4 اسفند ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 1
 • در انتظار بررسی : 3810
جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 5 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما
دوشنبه 22 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 5 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۵ اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۵ اسفند 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 4 اسفند ۹۹ اعلام شد
یکشنبه 21 فوریه 2021
-

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 4 اسفند ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 4 اسفند ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز دوشنبه 4 اسفند ۹۹ اعلام شده است. برنامه‌ دوشنبه 4 اسفند ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 4 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما
یکشنبه 21 فوریه 2021
-

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه 4 اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما

جدول پخش برنامه های درسی دوشنبه ۴ اسفند 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۴ اسفند 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن را نشان می دهد. جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه […]

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 3810
نصب اپ دانش آموزی