سقف انتخاب واحد دانشگاه آزاد در سامانه آموزشیار
سه‌شنبه 22 فوریه 2022
-

سقف انتخاب واحد دانشگاه آزاد در سامانه آموزشیار

سقف انتخاب واحد دانشگاه آزاد در سامانه آموزشیار افزایش یافت. در این مقاله از سقف انتخاب واحد مجاز دانشگاه آزاد مطلع می شوید. این افزایش سقف مربوط به تمامی واحدهای دانشگاهی آزاد در سراسر کشور است و سامانه آموزشیار متعلق به کل واحدهای این دانشگاه است. دانشجویان مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد لازم است قبل از اقدام به انتخاب واحد ، سقف تعداد […]

نصب اپ دانش آموزی