انتخاب معلم نمونه
یکشنبه 27 بهمن 1398
-

انتخاب معلم نمونه

از سوی دبیرخانه ستاد بزرگداشت مقام معلم استان کردستان، دستورالعمل سی و ششمین دوره انتخاب معلم نمونه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اعلام شد.؛
برنامه ریزی درسی