جذب امریه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس 99
چهارشنبه 21 خرداد 1399
-

جذب امریه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس 99

  در این مطلب و مقاله قصد داریم توضیح دهیم برای ان دسته از مشمولان و سربازانی که علاقه مند به امریه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی در واحد دانشگاه تربیت مدرس هستند ر ا ارائه دهیم و همچنین رشته های مورد نیاز این امریه کدام گروه از رشته ها  میباشد. هدف از گرفتن  امریه سربازی چیست؟ امریه سربازی راهی است که سازمان وظیفه پیش روی […]

برنامه ریزی درسی