امریه اداره اوقاف 1401-1402
چهارشنبه 22 آوریل 2020
-

امریه اداره اوقاف 1401-1402

در این مقاله و عنوان میخواهیم توضیح دهیم در مورد امریه اداره اوقاف 1401-1402 و امریه سربازی در این سازمان چه طور می باشد. مطالب سایت ما را دنبال کنید… امریه اداره اوقاف 1401-1402: سازمان اوقاف و امور خیریه نهاد اداره‌کننده موقوفات فاقد متولی در ایران است قلمرو فعالیت این سازمان شامل((موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه و موقوفات خاصه و اماکن مذهبی اسلامی […]

نصب اپ دانش آموزی