پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
امریه اداره اوقاف 99
چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399
-

امریه اداره اوقاف 99

در این مقاله و عنوان میخواهیم توضیح دهیم در مورد امریه اداره اوقاف 99 و امریه سربازی در این سازمان چه طور می باشد.   مطالب سایت ما را دنبال کنید…   امریه اداره اوقاف 99: سازمان اوقاف و امور خیریه نهاد اداره‌کننده موقوفات فاقد متولی در ایران است قلمرو فعالیت این سازمان شامل((موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه و موقوفات خاصه و اماکن […]

اپلیکیشن آموزش دروس
برنامه ریزی درسی