امریه سربازی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 1401-1402
یکشنبه 31 می 2020
-

امریه سربازی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 1401-1402

در این مقاله و مطلب میخواهیم توضیح بدهیم و بپردازیم برای آن دسته از مشمولان و سربازانی که به دنبال امریه سربازی آتش نشانی شهرداری اصفهان هستند و میخواهند از شرایط و جذب این سازمان با اطلاع شوند. سازمان آتش نشانی کشور یکی از سازمان هایی است که اقدام به جذب سربازان امریه نموده و هر ساله از میان متقاضیان امریه سربازی آتش نشانی همچنین  […]

نصب اپ دانش آموزی