جذب نیروی امریه سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی
چهارشنبه 10 ژوئن 2020
-

جذب نیروی امریه سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

در این مقاله و عنوان میخواهیم برای آن دسته از مشولین و سربازانی که علاقمه مند به گرفتن نیروی امریه سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین در سال 1401-1402 هستند را ارائه دهیم. شرایط جذب نیروی امریه سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی پنج شرط مهمی  که برای گرفتن امریه سربازی لازم می باشد  به شرح و به صورت زیر می باشد: • تاهل بودن فرد […]

نصب اپ دانش آموزی