راهنمای دریافت امریه مراکز بهزیستی کشور 1401-1402
شنبه 16 می 2020
-

راهنمای دریافت امریه مراکز بهزیستی کشور 1401-1402

در این مقاله و عنوان می پردازیم و توضیح می دهیم در مورد راهنمای دریافت امریه مراکز بهزیستی کشور در سال 1401-1402 نیز چگونه می باشد. مطالب سایت ما را دنبال کنید… معرفی سازمان بهزیستی: سازمان بهزیستی ایران یک نهاد دولتی زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ایران است که خدماتی را به افراد نیازمند جامعه ارائه می‌دهد. بنیان گذار این نهاد محمدعلی فیاض‌بخش […]

نصب اپ دانش آموزی