امریه سازمان بازرسی کل کشور 1401-1402
پنج‌شنبه 23 آوریل 2020
-

امریه سازمان بازرسی کل کشور 1401-1402

هدفمان از این مقاله و عنوان این است که توضیح بدهیم برای آن دسته از سربازان و مشمولانی که به دنبال امریه سازمان بازرسی کل کشور و شرایط پذیرش در این سازمان را هستند. مطالب سایت ما را دنبال کنید… طبق فرمایش و گفته های  مقام معظم رهبری ارگان های اداری  نیز می توانند تعدادی از پرسنل شان را از طریق جذب مشمولان و سربازان  […]

نصب اپ دانش آموزی