امریه اداره کل فرهنگی اجتماعی 1401-1402
چهارشنبه 6 می 2020
-

امریه اداره کل فرهنگی اجتماعی 1401-1402

در این مقاله و عنوان  هدفمان و سعی خواهیم کرد که  توضیح در مورد امریه اداره کل فرهنگی اجتماعی 1401-1402 در دانشگاه تهران را بیان کنیم. مطالب سایت ما را دنبال کنید… دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی  را برعهده گرفته است که از جمله می توان به نقش فرهنگ سازی […]

نصب اپ دانش آموزی