نحوه ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش در اسفند 1401
چهارشنبه 7 آوریل 2021
-

نحوه ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش در اسفند 1401

در این اطلاعیه از نحوه و زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1401 مطلع می شوید. مهلت ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1401 از چهارشنبه 10 اسفند ماه آغاز شد. داوطلبان واجد شرایط می توانند برای ثبت نام در آزمون استخدام آموزش و پرورش اقدام نمایند.  دانلود دفترچه استخدام آموزش و پرورش 1401-1402  نحوه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش […]

نصب اپ دانش آموزی